Супервизия

Супервизията се предлага за служители, преминали през отворена или вътрешнофирмена програма „Обучение на обучители”. Първият етап от супервизията е наблюдение на част от реално обучение от страна на водещите на програма "Обучение на обучители". Впоследствие участникът получава развиваща обратна връзка относно проведеното обучение, използваните методи, поведението му като водещ, постиженията му и възможностите за подобрение. Обсъждат се нагласите, преживяванията и всичко, което супервизираният смята за важно във връзка с представянето му като обучител. Като краен резултат обучителите получават ясни и конкретни насоки за подобряване на обученията, подкрепа за развитие на уменията им и по-голяма увереност в тази професионална роля.