Коучинг

Какво е коучинг?

Коучингът е взаимодействие между коуч и коучван, при което коучваният получава помощ и подкрепа за постигане на своите цели, мечти и на конкретни резултати.

Кога помага?

Когато

 • имаме сериозни въпроси пред себе си, усещаме, че отговорите са близо, но не успявам да стигнем до тях;
 • чувстваме неудовлетвореност от някои аспекти на живота си;
 • се чувстваме объркани или несигурни;
 • имаме цел, но нещо ни спира по пътя към постигането й;
 • искаме да постигнем по-високи резултати в работата, бизнеса или личния си живот;
 • имаме мечта, която много искаме да сбъднем, а тя ни изглежда непостижима;
 • имаме нужда от план, но сами все не успяваме да го подредим, а още по-малко да го изпълним.

Как се случва?

 1. След контакт по мейл или телефон се договаря първа опознавателна среща. На нея се обясняват всички особености на процеса, договаря се броят на срещите и общата насока на съвместната работа. Подписва се писмен договор за съвместната работа.
 2. Основен инструмент за работа на коуча са въпросите. Те помагат на клиента да погледне на житейската или професионалната си ситуация от различен ъгъл, да я преживее по нов начини и да намери нови пътища и начини за подобрението й. Коучът не дава съвети, препоръки или мнения, освен когато не е изрично помолен. Той ЗАДАВА РАЗЛИЧНИ И НЕОЧАКВАНИ ВЪПРОСИ и понякога споделя впечатления или наблюдения.
 3. Коучът използва богатство от техники и инструменти, които помагат на клиента
  • да разгърне въображението си,
  • да постигне ново, различно преживяване,
  • да направи своите мотивиращи открития,
  • да премине към конкретни действия,
  • да постигне желаните резултати.
 4. Обикновено в хода на коучинга клиентът с изненада открива, че мечти или цели, които са му изглеждали неосъществими вече се случват, а проблеми, които е възприемал като нерешими са в процес на решаване. Понякога откритията са не просто неочаквани, а смущаващи, объркващи или изглеждат неприемливи. Коучът подкрепя клиента по пътя на тяхното осмисляне и интегриране в представата му за себе си и своя живот. Клиентът винаги има избор, тъй като решенията и действията са изцяло в негова власт.
 5. Коучинг взаимодействието приключва когато са постигнати договорените цели. То може да се поднови при заявка от страна на клиента.

Защо да използвате коучинг?

 • Защото помага да постигнем мечтите и целите си;
 • Защото е вълнуващ;
 • Защото е ползотворен;
 • Защото ни помага да постигнем в пълнота самите себе си.

Ако желаете да се запознаете по-подробно с възможностите на коучинга или да заявите своята първа безплатна опознавателна среща, свържете се с нас на телефон 0889-81-80-65 или на e-mail адрес ggrozeva@transformacia.bg