LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) обучения и уъркшопи

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) обучения и уъркшопи

LSP е метод за обучение и развитие, в който се стига до лични и групови открития през игра и забавление. Средствата, с които са работи са специални комплекти LEGO® блокчета. Участниците в обучението или работилницата (workshop) получават въпрос или тема, по които започват да работят, строейки собствени индивидуални модели. Следващата стъпка е да представят модела си на другите участници, които имат право единствено да им задават въпроси по модела. Не се правят анализи, интерпретации или коментари. След индивидуалните се прави групов модел.

При изработването му се търсят връзки между различните елементи, може да се изследва миналото или да се планира бъдещето.

Методът е подходящ както за синхронизиране на идеите и представите на участниците по определени въпроси, така и за групово търсене на алтернативи, на нови възможности, за дефиниране на общи ценности и цели.

Съвместната работа протича в дух на откривателство, взаимен интерес и уважение, сътрудничество и споделено творчество. Участниците имат възможност да планират изпълнението на свои цели, да обмислят ресурсите, които са им необходими, възможните препятствия и конкретните стъпки.

Работата с метода продължава минимум 1/2 ден. Групата може да бъде от максимум 11 - 12 участници.

За повече информация относно метода и при интерес за провеждане на обучения или уъркшопи може да се свържете с нас на тел. 0889 81 80 65 или и - мeйл ggrozeva@transformacia.bg.