Статии

Мотивация на служителите за включване в обучителни дейности

В различните организации мотивацията на персонала за включване в обучителни дейности е много различна. В някои от тях служителите се включват с най-голяма готовност, в други – съпротивите към обучения са също толкова интензивни.

Важен фактор, който оказва влияние върху мотивацията на служителите  е доколко участието в обучението дава възможност за повишаване на квалификацията, а от там – до развитие и израстване в организацията (по хоризонталата и вертикалата).

Subscribe to RSS - Статии