Силни екипи за високи цели

03 юли, 2020 г.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО

 • Мениджъри, които желаят да подобрят уменията си за сформиране и управление на екипи
 • Новопромотирани мениджъри
 • Професионалисти, които желаят да разширят разбирането си за екипите и да развият уменията си за взаимодействие с другите.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Да се осмислят по-добре естеството на сътрудничеството и основните характеристики на екипите.
 • Да се разберат начините за допринасяне в екипа и предпочитаните роли на участниците.
 • Да се развият умения за управление на екипното взаимодействие и на конфликтите в екипите.

ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Влияние на индивидуалните характеристики върху екипната работа. Роли в екипа.
 • Етапи в развитието на екипа. Групова динамика. Преодоляване на различията в екипа. Ролята на лидера за постигане на екипните цели.
 • Вземане на решения в екипа – подходи и техники.
 • Изграждане на доверие в екипа. Конструктивни поведенчески модели. Превенция и управление на конфликти.

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

 • Работа в малки групи
 • Практически упражнения
 • Симулации
 • Дискусии
 • Ролеви игри
 • Презентации

КВАЛИФИКАЦИЯ: Участниците получават сертификат за преминато обучение.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 1 ден от 9.30 до 17.30 часа

ВОДЕЩ: АЛЕКСАНДЪР ПОЖАРЛИЕВ, Ph.D.

 • Обучава и развива мениджъри и лидери в широк обхват от форми на индивидуална и групова работа.
 • Проектира и ръководи различни квалификационни управленски програми, треньор, фасилитатор и консултант във вътрешнофирмени обучения, семинари, уъркшопи и др. интервенции за организационно развитие в над 90 организации от бизнеса и публичната администрация. Има над 15 000 часа работа с групи.
 • От 2004 г. има професионална коучинг практика с ръководители и предприемачи.
 • През последните 20 г. води семинари и курсове в магистърски и професионални програми по мениджмънт на НБУ: МП „Мениджмънт за организационно съвършенство“, МП „Управление и развитие на човешките ресурси“, БП „Администрация и управление”, британски програми на The Open University, UK: „Ефективно управление на организацията“, „Управление на персонала“, „Управление на развитието и промяната“, „Ефективният мениджър“, програми на Institute of Leadership and Management „Лидерство и мениджмънт“ и „Коучинг и менторство“.
 • Участва като ключов експерт в национални и международни проекти за управленско развитие. Има редица публикации и участия в научни и практически конференции върху развитието на мениджъри и лидери.
 • Съосновател и член е на УС на Българска асоциация за тренинг и развитие. Регистриран психолог, член на Дружество на психолозите в РБ. Член на БАУХ. През 2007 г. получава награда на БАПП за най-добър принос в развитието на психологическата практика в България, както и Национален приз „Човешки ресурси” на фондация “Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” и списание “Човешки ресурси”.
 • Доктор по психология, организационен психолог. Магистърски степени по психология и българска филология. Специализации по мениджмънт и културология. Сертифициран оценител в центрове за развитие. Акредитиран консултант по организационно развитие на Human Synergistics International.
 • Управленски опит като Директор на Училище по мениджмънт – НБУ (2005-2014 г.).

 

СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ

" Най-важното, което научих е, че екипът винаги (или почти винаги) се справя по-добре от индивида и хората трябва да се насърчават да работят за постигане на екипните цели."

"В семинара ми харесаха ролевите игри, показващи на практика силните страни при работа в екип."

"Най-важното, което ще отнеса със себе си е разбирането, че при работа в екип всички трябва да вървим в една посока."

"Отличен водещ с дълбоки познания и практически опит."

ЗАПИСВАНЕ - до 28 юни 2020 г.

ЦЕНА: 195 лв. за един участник (без ДДС).

ОТСТЪПКИ:

 • 20 % за регистрация и плащане до 13.06.2020 г.
 • 10 % отстъпка върху цената за регистрация до 23.06.2020 г.
 • 10% за студенти
 • 10% за повече от трима участници от една организация
 • 5% за повече от един участник от една организация

БАНКОВА СМЕТКА: Пощенска банка
IBAN: BG64BPBI79401078559201
BIC: BPBIBGSF
„Трансформация” ЕООД


РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ: