Лидерство чрез пример

29-30 март 2019 г., гр. София

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО

 • Лидери на екипи
 • Ръководители на мениджъри и лидери
 • Мениджъри и лидери, които желаят да подобрят уменията си за водене и вдъхновяване на хората

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Да се споделят собствените ценности и вярвания и да се потърси съответствие с действията и поведенията.
 • Да се тренират умения за изразяване и споделяне на визия.
 • Да се повиши разбирането за ангажиментите и поведенията, свързани с отправяне на предизвикателства към процесите.
 • Да се формират умения за изграждане на сътрудничество, екипна работа и доверие.
 • Да се генерират идеи за начини на оказване на признание и създаване на чувство за общност.
 • Да се осъществи процес на саморефлексия и планиране на развитието като лидер и модел на поведение.

ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Принципи за развитие на лидерството. Лидерство чрез пример. Най-доброто лидерско преживяване. Практиките на лидерството.
 • Оценка на индивидуалните лидерски практики.
 • Практика 1: Задаване на пример и посока. Примери и собствен опит: индивидуални и фирмени ценности.
 • Практика 2: Вдъхновяване на споделена визия. Примери и преживяване: обратна връзка.
 • Практика 3: Отправяне на предизвикателства към процеса. Примери и преживяване: креативни решения.
 • Практика 4: Насърчаване на действията на другите. Преживяване: доверие и работа в екип – конкуренция или сътрудничество.
 • Собствен опит с практика 4: Непрекъснати подобрения и развитие на екипите.
 • Практика 5: Окуражаване на духа. Примери и собствен опит: Оказване на признание. Създаване на ангажираност.

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

 • Работа в малки групи
 • Практически упражнения
 • Симулации
 • Дискусии
 • Ролеви игри
 • Видео примери
 • Презентации

КВАЛИФИКАЦИЯ: Участниците получават сертификат за преминато обучение.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 дни, от 9.00 до 17.00 часа

ВОДЕЩ: АЛЕКСАНДЪР ПОЖАРЛИЕВ, Ph.D.

 • Обучава и развива мениджъри и лидери в широк обхват от форми на индивидуална и групова работа.
 • Проектира и ръководи различни квалификационни управленски програми, треньор, фасилитатор и консултант във вътрешнофирмени обучения, семинари, уъркшопи и др. интервенции за организационно развитие в над 90 организации от бизнеса и публичната администрация. Има над 15 000 часа работа с групи.
 • От 2004 г. има професионална коучинг практика с ръководители и предприемачи.
 • През последните 20 г. води семинари и курсове в магистърски и професионални програми по мениджмънт на НБУ: МП „Мениджмънт за организационно съвършенство“, МП „Управление и развитие на човешките ресурси“, БП „Администрация и управление”, британски програми на The Open University, UK: „Ефективно управление на организацията“, „Управление на персонала“, „Управление на развитието и промяната“, „Ефективният мениджър“, програми на Institute of Leadership and Management „Лидерство и мениджмънт“ и „Коучинг и менторство“.
 • Участва като ключов експерт в национални и международни проекти за управленско развитие. Има редица публикации и участия в научни и практически конференции върху развитието на мениджъри и лидери.
 • Съосновател и член е на УС на Българска асоциация за тренинг и развитие. Регистриран психолог, член на Дружество на психолозите в РБ. Член на БАУХ. През 2007 г. получава награда на БАПП за най-добър принос в развитието на психологическата практика в България, както и Национален приз „Човешки ресурси” на фондация “Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” и списание “Човешки ресурси”.
 • Доктор по психология, организационен психолог. Магистърски степени по психология и българска филология. Специализации по мениджмънт и културология. Сертифициран оценител в центрове за развитие. Акредитиран консултант по организационно развитие на Human Synergistics International.
 • Управленски опит като Директор на Училище по мениджмънт – НБУ (2005-2014 г.).

ЗАПИСВАНЕ - до 20.03.2019 г.!

ЦЕНА: 430 лв. за един участник (без ДДС).

ОТСТЪПКИ:

 • 20% за регистрация и плащане до 02.03.2019
 • 10% отстъпка върху цената за регистрация до 12 март, 2019 г.
 • 10% за студенти
 • 10% за повече от трима участници от една организация
 • 5% за повече от един участник от една организация

БАНКОВА СМЕТКА:
Пощенска банка
IBAN: BG64BPBI79401078559201
BIC: BPBIBGSF
„Трансформация” ЕООД

РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ: