Договорно право за неюристи

31 май - 1 юни, 2019 г., София

„Трансформация” ЕООД и SMTLegal имат удоволствието да ви представят първото по рода си отворено бизнес юридическо обучение.

Често на отдел „Продажби”, отдел „Снабдяване”, на мениджъри се налага да работят с образци на договори, без да разбират напълно значението на дадени текстове, или да договарят търговски условия, без да подозират правните последици, като договореното от тях ограничава възможността за последваща намеса на юрист за по-благоприятно финализиране на сделката.

Обучението осигурява практически поглед към правната страна на В2В /бизнес-бизнес/ отношенията и изясняване на правната логика в търговските сделки.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО

 • Специалисти „Доставки/Снабдяване” или „Продажби”
 • Мениджъри на проекти,
 • Всеки, който има отношение към процеса на сключване или управление на търговски договори.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Придобиване на умения за  идентифициране на типа правни отношения, участниците и покриване на рисковете
 • Придобиване на умения за  идентифициране назряването на търговски спор, предотвратяване или навременна подготовка за съдебен спор
 • Запознаване с юридическия жаргон и начина на мислене на юристите, изграждане на увереност при работа с юристи
 • Изграждане на умения за правилен прочит и ползване на нормативните актове, управление на преддоговорните отношения, използване на необвързващи формати при договарянето

ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Същност и форма на правните сделки
 • Преддоговорни отношения
 • Процес на договаряне
 • Обезпечаване на изпълнението
 • Прекратяване на търговски отношения
 • Решаване на търговски спорове
 • Правилен прочит и разбиране на договорите, за какво да внимаваме
 • Взаимодействие с юристи и нотариуси

СЕМИНАРЪТ ВКЛЮЧВА

 • Презентации
 • Работа по казуси
 • Практически упражнения
 • Дискусии

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

 • Вземане на правно информирани мениджърски решения
 • По-добро разбиране на правните аспекти на сделката
 • Успешно управление на търговски договори
 • Спестяване на време и средства чрез ефективно администриране и документиране на договарянето
 • Избягване на правни „капани“ при договарянето или подготовката за преговори
 • Спестяване на време и разходи поради по-цялостна подготовка на сделката преди ангажирането на юристи и по-ефективното взаимодействие с тях
 • Изграждане на правилна преценка при избор между самостоятелното решаване на търговски спор и ангажирането на юрист
 • Успешно управление на процеса по решаване на търговски спорове

ВОДЕЩ: АДВ. ВЕНЦИСЛАВ ТАНЕВ

Над 18 г. юридическа практика в сферата на гражданското и търговското право.

Специален опит в:

 • договарянето, решаването на търговски спорове и управлението на договори в IT, инфраструктурни, телекомуникационни, медийни и рекламни проекти
 • комплексни договори за доставка на стоки, услуги и права в сферата на високите технологии
 • софтуерни споразумения, включително с международни партньори
 • участие в иновационни проекти, консултиране на стартиращи бизнеси

Богат опит в съвместната работа с  вътрешнокорпоративни клиенти от отдели Снабдяване, Финанси, ИТ и Търговски. Работи с международни производствени компании в сферата на високите технологии, фарма индустрията, транспорта.

 Опит в тренинг и обучение:

 • Българска телекомуникационна компания (2007)
 • Ели Лили (2006, 2013)
 • Сенсата  Технолоджис (2014)
 • Аурубис България (2015)

КВАЛИФИКАЦИЯ: участниците получават сертификат за преминато обучение.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 дни от 9.30 до 17.30 часа

ЗАПИСВАНЕ: до 23 май, 2019 г.

ЦЕНА: 430 лв. плюс ДДС за един участник.

ОТСТЪПКИ:

 • 20% за регистрация и плащане до 2 май, 2019 г.
 • 10% отстъпка върху цената за регистрация до 14 май, 2019 г.
 • 10% за студенти
 • 10% за повече от трима участници от една организация
 • 5% за повече от един участник от една организация

БАНКОВА СМЕТКА:
Пощенска банка
IBAN: BG64BPBI79401078559201
BIC: BPBIBGSF
„Трансформация” ЕООД


РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО (в pdf формат)