Управление на търговски екипи

26-27 април 2019 г., гр. София

Често на различни експерти в една или друга област им се налага да пренасочат фокуса си от тяхната сфера към нещо съвсем ново и различно - управление  и развитие на екип. В голяма част от случаите се оказва, че експертността в някоя област не дава необходимите знания и умения, за да осигури комфорт на новопромотирания мениджър и неговия екип. В резултат – проблемите са за всички: компания, мениджър, служители. Тъкмо в тези случаи настоящото обучение може да осигури необходимите знания и умения за „бърз старт“ и извеждане от дискомфорта, стреса и напрежението към зона на комфорт и удовлетворение.

Обучението осигурява практически поглед към „меките умения“, в отношенията на мениджъра (тийм лидера) с неговия търговски екип.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО

 • Мениджъри и професионалисти, които желаят да развият уменията си за управление на търговски екипи
 • Новопромотирани мениджъри
 • Търговци, на които предстои повишение в мениджърска позиция.

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Запознаване с основни принципи в управлението на търговските екипи
 • Развитие на умения за планиране, контролиране и отчитане работата на екипите
 • Развитие на умения за целеполагане и мотивиране за постигане на резултати
 • Развитие на умения за изграждане на екипен дух


ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Управление на търговски екипи – същност и функции
 • Планиране на дейността на екипа
 • Обучението и развитието на служителите като основна управленска задача
 • Подходи и инструменти за мотивация на служителите
 • Контрол върху изпълнението на дейността
 • Оценка на ефективността

 

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

 • Работа в малки групи
 • Практически упражнения
 • Симулации
 • Дискусии


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

 • В края на този модул ще можете да:
 • Да изградите представа за управлението на търговските екипи като цялостен процес от взамосвързани елементи
 • Да планирате и съставяте графици на дейностите, за които вие сте отговорни
 • Да установявате какви ресурси ще са ви необходими за изпълнение на плана
 • Да определяте целите за отделни лица и екипи и да разпределяте задачи и отговорности
 • Да определяте нуждите от обучение и обучавате вашите подчинени
 • Да мотивирате търговските служители
 • Да осъществявате контрол и оценявате дейността на търговските представители

 

ВОДЕЩ: ПЛАМЕН ЦОНКОВ

Над 14 г. практика в сферата на работа с търговки екипи.

Специален опит в:

 • Изграждане, мотивация и развитието на екипи,
 • Целеполагане и оценка на представянето
 • Фасилитиране на обучения, работни и бизнес срещи
 • Менторство и супервизия на мениджъри на екипи и на обучители
 • Търговски умения, работа с клиенти

Богат опит в областта на набиране и селекция, изграждане и развитие на търговски екипи в различни бизнес сфери. Дългодишна практика в директните продажби и работата с клиенти.

Опит в тренинг и обучение:

 • ING Животозастраховане (2008)
 • ДЗИ (2015)

Опит в управление на екипи: ДЗИ, AVON Cosmetics, ING Животозастраховане, Асо Пирели и др.

КВАЛИФИКАЦИЯ: участниците получават сертификат за преминато обучение.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 дни от 9.30 до 17.00 часа

ЗАПИСВАНЕ - до 20.04.2019 г.!

ЦЕНА: 430 лв. за един участник (без ДДС).

ОТСТЪПКИ:

 • 20 % за регистрация и плащане до 29.03.2019
 • 10 % отстъпка върху цената за регистрация до 12.04.2019 г.
 • 10% за студенти
 • 10% за повече от трима участници от една организация
 • 5% за повече от един участник от една организация

БАНКОВА СМЕТКА:
Пощенска банка
IBAN: BG64BPBI79401078559201
BIC: BPBIBGSF „Трансформация” ЕООД


РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ: