Сертификационна програма "Обучение на обучители"

Сертификационна програма „Обучение на обучители” е търсеното професионално решение, когато вие или Ваши колеги и партньори желаете да се развиете като специалисти, обучаващи възрастни.

Програмата дава възможност на участниците да обогатят не само теоретичните си познания в областта, но и

  • да приложат на практика всичко научено,
  • да получат задълбочена и развиваща обратна връзка върху представянето си,
  • да подготвят обучителни дейности, подходящи за реализация в работното им ежедневие.

Ако вие или Вашите колеги сте специалисти в сферата на финансите, счетоводството, ИТ, маркетинг, управление на проекти и т.н., но не сте имали възможност системно и целенасочено да се запознаете с модерните методи и принципи на краткосрочното обучение, може да разширите познанията и уменията си като обучител и да се почувствате компетентни професионалисти и в тази дейност.

Екипът на програма „Обучение на обучители” има над 15 г. опит в обучението на възрастни работещи хора чрез интерактивни методи, изхождайки от принципите на обучението чрез опит и преживяване.

Повечето от нас са преминали през различни обучения в страната и чужбина, насочени конкретно към методологията на преподаване. Други са психолози с дългогодишни интереси в тази сфера и богата практика в осъществяването на програми за развитие в различни организации.

Ние обобщихме познанията и опита си, разработвайки настоящата програма преди повече от 11 години.

ПОЛЗИТЕ ОТ ПРОГРАМАТА

Познания по следните теми:

  • Как да обучаваме хора с опит?
  • Как да оценяваме потребностите от обучение?
  • Цялостна методология за проектиране и провеждане на обучения и тренинги
  • Как да оценяваме резултатите?

Умения за планиране и практическа реализация на обучителни дейности в контекста на организационните цели и потребности.

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: февруари, 2022 г. - май, 2022 г.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: три месеца и половина; 150 часа, 50 от които – присъствени семинарни занятия.

Предвид ситуацията в страната предвиждаме варианти за дистанционно и за присъствено провеждане на програмата.

Дати на семинарите при присъствена форма:

Семинар 1. Обучение на възрастни. Оценка на потребностите от обучения- 19 февруари 2022 г.

Семинар 2. Дизайн на обучения - 12 март 2022 г.

Семинар 3. Провеждане на обучение - 16-17 април 2022 г.

Семинар 4. Оценка на ефективността на обученията - 28 май 2022 г.

Провеждане на демонстрационни обучителни сесии - изпитна задача - 29 май 2022 г.

КВАЛИФИКАЦИЯ: успешно завършилите курсисти получават удостоверение за преминато обучение.

БАНКОВА СМЕТКА:
Пощенска банка
IBAN: BG64BPBI79401078559201
BIC: BPBIBGSF
„Трансформация” ЕООД

ЗАПИСВАНЕ: до 14 февруари 2022 г.

ОТСТЪПКА: При записване и плащане до 24.01.2022 г. - 5 % от цената

РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА (в pdf формат)