Blog

Семинар с Паоло Руджери

На 25 февруари се състоя семинарът “SALES INTERVENTION” с водещ Паоло Руджери. Посетих събитието, тъй като съм фен на неговата книга "Новите лидери". Препоръчала съм я на немалко хора като леко, приятно, увличащо четиво, в което са представени някои фундаментални концепции в мениджмънта. Книгата е изпъстрена с примери от различни бизнеси, с обективна информация от изследвания, а в същото време стилът е четивен и ненатрапчив.

Семинарът беше посветен на продажбте, някои от темите в него са разгледани и в книгата, въпреки, че в нея фокусът е основно върху лидерството. Идеите, които ме провокираха са няколко. Не твърдя, че ги подкрепям на 100 %, по-скоро мисля върху тях, вече повече от месец след семинара.

Първата е следната: "Когато сме в зоната си на комфорт ние губим стойност. Ние създаваме стойност само тогава, когато сме извън нея, т.е. в зоната си на развитие.". Втора идея: "Логиката кара хората да мислят, емоциите ги карат да действат". Трета идея: "Хората купуват (с изключение на електронната търговия) когато: 1. чувстват, че нуждите им са разбрани, 2. когато харесват и са привлечени от продавача, 3. когато изпитват емоции". Всяка от тези идеи е доволна спорна.

Този блог също беше създаден в резултат на участието ми в семинара. Според Паоло Руджери, начинът да стигнеш до потенциалните клиенти в днешно време не е като провеждаш десетки и стотици разговори с непознати хора по телефона, а като им се представиш блогвайки. И началото е поставено! :)

Галина Грозева

 

 

Първа среща с д-р Менис Юсри

Бях слушала за д-р Менис Юсри от различни хора. Затова реших да присъствам на първата вечер от неговия семинар "Към същността". Основната ми цел беше да добия лични впечатления от водещия и да направя собствена преценка как ми въздейства случващото се в семинара. Д-р Юсри е фамилен терапевт с повече от 20 години опит, натрупан най-вече във Великобритания. Като такъв той прилага системния подход, който е в основата и на семинара "Към същността". Това, обаче, има значение най-вече за психолозите. Онова, което има значение за участниците в семинарите е, че те им дават възможност да се обърнат към себе си, "да се погледнат честно в очи" и да осмислят избори, поведения, преценки, решения... Аз участвах само в първата вечер от семинара и две неща ме впечатлиха най-много. Първото бяха коментарите на част от участниците за мотивите им да присъстват. Те ги споделиха с мен по време на първото упражнение, което целеше да ни извади от зоната на комфорт. Имаше такива, които идваха за втори път и бяха довели свои близки. Мотивът им да присъстват отново беше: "Първият път ми помогна". Аз питах: "И как стана това?". Отговорите бяха: "Помогна ми да повярвам в себе си", "Помогна ми да променя някои неща.". Това е за всички онези, които не вярват в личните промени.

Второто нещо, което дълбоко ме впечатли беше начинът, по който д-р Юсри направи дебрифинг на игра, базирана на "Дилемата на затворника". Правили сме подобни игри в немалко семинари и анализът след тях е насочен основно върху екипността, подходът "печеля - печелиш" и нагласите, свързани с него. Д-р Юсри направи нещо съвсем различно. След като беше наблюдавал поведението на отделни участници, той ги "съпроводи" в един болезнено честен анализ на личното им поведение и избори, като директно ги конфронтира с нагласите зад поведенията, очакванията им към себе си и другите, готовността им да отстояват убежденията си, което директно се свързва с тяхната себеоценка и самоувереност. Целият този анализ е мой. В семинарната вечер имаше само въпроси и опити за честни отговори. Имаше и много човечност, приемане, подкрепа и чувство за хумор от д-р Юсри.

Обмислям включването си в целия семинар. Събирам решителност.

 

Галина Грозева

Subscribe to RSS - blogs