Мотивация и ангажираност на хората в работата

22 май, 2020 г.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО

 • Мениджъри, които желаят да подобрят уменията си за влияние върху мотивацията на служителите
 • Новопромотирани мениджъри
 • Специалисти, които желаят да обогатят познанията си по темата.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Да се разберат основните концепции за мотивацията и ангажираността;
 • Участниците да се запознаят с  различни методи и подходи за повишаването й: даване на обратна връзка, изказване на признание, проектиране на длъжностите, управление на очакванията и др.;
 • Да се подобрят уменията на участниците за стимулиране и мотивиране на хората, които ръководят чрез прилагане на различни инструменти за индивидуално и екипно въздействие.

ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Разбиране на мотивацията на хората. Значение на индивидуалните особености.
 • Потребности, очаквания и управление на психологическия договор.
 • Умения за даване на обратна връзка като инструмент за влияние върху мотивацията.
 • Организационни инструменти за повишаване на мотивацията на работното място. Оценка на изпълнението. Оказване на признание.
 • Ангажиране и овластяване на хората. Развитие на хората.

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

 • Работа в малки групи
 • Практически упражнения
 • Симулации
 • Дискусии
 • Ролеви игри
 • Презентации

КВАЛИФИКАЦИЯ: Участниците получават сертификат за преминато обучение.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 1 ден от 9.30 до 17.30 часа

ВОДЕЩ: ГАЛИНА ГРОЗЕВА

 • От 1995 г. се занимава с консултиране, обучение и развитие на хора в широк обхват от форми на индивидуална и групова работа. През годините е работила в над 60 организации от бизнеса, публичната администрация и неправителствения сектор. Има над 7 500 часа работа с групи.
 • От 2003 г. се занимава с кариерно консултиране, а от 2013 г. и с менторство и супервизия на обучители.
 • От 2006 до 2013 г. преподава като ко-тютор в магистърски програми „Мениджмънт за организационно съвършенство“ и „Управление и развитие на човешките ресурси“ и като тютор в професионална програма по мениджмънт „Ефективният мениджър“, модул „Управление на персонала”. на Училище по мениджмънт - Нов български университет и The Open University, UK
 • Магистърска степен по Клинична и консултативна психология - СУ “Св. Кл. Охридски” и Професионален сертификат по мениджмънт – The Open University, Великобритания.
 • Управленски опит като Директор на програма "Вътрешнофирмени обучения и консултиране" в УМ - НБУ и Управител на "Трансформация" ЕООД.

ГОСТ-ЛЕКТОР: ХАРИ КОПАРАНОВ - управител на сладкарници "Неделя"

 • Ежедневно ръководи няколко екипа, всеки от които е до 10-15 души. Професионален опит главно в 3 организации – верига бензиностанции „SHELL”, ТСК „PEUGEOT” и кафе-сладкарници „Неделя”.
 • Участвал е в целия търговски процес, като се започне от директните продажби и привличането на нови клиенти, през управлението на малки търговски екипи до управление на виртуален екип.
 • Обучава и развива хора в организациите, в които работи. През последните 4 години се фокусира върху развитие на хората чрез коучинг.
 • Притежава магистърска степен по специалност „Мениджмънт за организационно съвършенство” от Училище по мениджмънт - НБУ. Бакалавърска степен по специалност „Транспортна техника и технологии” от ТУ-София.

СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ

"Информацията беше полезна и добре поднесена. Имаше възможност да участваме и да получим обратна връзка."

"В семинара ми харесаха дискусиите в групи и събраните мнения и опит на останалите участници, както и подбраната информация по темата."

"Най-важните неща, които научих са какво ме мотивира мен самия, как да пренеса това, което ме мотивира върху екипа ми, как да давам правилно обратна връзка."

ЗАПИСВАНЕ - до 17 май 2020 г.

ЦЕНА: 195 лв. за един участник (без ДДС).

ОТСТЪПКИ:

 • 20 % за регистрация и плащане до 02.05.2020 г.
 • 10 % отстъпка върху цената за регистрация до 12.05.2020 г.
 • 10% за студенти
 • 10% за повече от трима участници от една организация
 • 5% за повече от един участник от една организация

 

БАНКОВА СМЕТКА: Пощенска банка IBAN: BG64BPBI79401078559201 BIC: BPBIBGSF „Трансформация” ЕООД

 

РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ: