Отворени обучения

Отворените обучения са точното решение за професионалистите, които търсят развитие и се стремят към все по-съвършено представяне. Сред предлаганите теми ще откриете възможности, подходящи за новопромотирани мениджъри и за такива с опит, които желаят да разширят компетентността си в определена област. Други от темите са насочени към тези, които искат да се изграждат като лидери, успяващи да вдъхновят и поведат останалите.

Обученията протичат с голяма активност от страна на участниците. Използват се методи като работа по казуси, работа по двойки и в малки групи, симулации, дискусии. С цел насочване на вниманието към личния им опит, нагласи и вярвания са включени дейности за саморефлексия и самоанализ. В обученията са представени и казуси и практики от различни организации, които помагат на участниците да разширят мирогледа си и да черпят от опита на другите.

Участниците получават и съдържателни учебни материали, допълнителни ресурси (статии, видеоматериали, инструменти за самооценка), а в някои от обученията и специален бонус - 30 - минутна коучинг сесия по Skype по самовъзложено задание, свързано с темите от семинара.

ГРАФИК

04 октомври, 2019 Мениджърски роли и самоуправление
25 октомври, 2019 Комуникация с разбиране
08 ноември, 2019 Мотивация и ангажираност на хората в работата
05 - 06 дек., 2019 Лидерство и коучинг
10 януари, 2020 Силни екипи за високи цели
31 януари, 2020 Набиране и подбор - къде да намерим подходящите хора, как да изберем най-добрите
10 май, 2019 Управление на груповата динамика в обучителни групи
29 - 30 март, 2019 Лидерство чрез пример
26 - 27 април, 2019 Управление на търговски екипи
31 май -1 юни, 2019 Договорно право за неюристи

Всяко отворено обучение може да бъде реализирано като вътрешнофирмено (за служители на отделна организация).