Подходи и инструменти за иновации

14 юни, 2019 г., София

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО

 • Мениджъри, които желаят да задълбочат познaнията си в областта на управлението на иновациите
 • Специалисти, ангажирани с иновации и развитие на продукти и услуги.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Разширяване на разбирането за процесите на иновации.
 • Придобиване на умения за систематично прилагане на иновативно мислене.
 • Формиране на начални умения за прилагане на дизайн мислене.

ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Важността на иновациите в съвременната бизнес среда. Приложение на иновативното мислене в бизнеса.
 • Какво стимулира и пречи на иновативността? Как се раждат творческите идеи?
 • Иновативност и креативност в работата. Форми на проявление на творчество в собствената работа.
 • Основни принципи и подходи на систематичното иновативно мислене.
 • Как да разчупим когнитивната неподвижност?
 • Приложение на избрани инструменти за създаване на иновации.
 • Бизнес мислене и дизайн мислене.
 • Същностни характеристики и принципи на дизайн мисленето.
 • Фази и инструменти на дизайн мисленето.
 • Приложение и демонстриране на подход на дизайн мислене.

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

 • Работа в малки групи
 • Практически упражнения
 • Симулации
 • Дискусии
 • Ролеви игри
 • Презентации

КВАЛИФИКАЦИЯ: Участниците получават сертификат за преминато обучение.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 1 ден от 9.30 до 17.00 часа

ЗАПИСВАНЕ - до 31.05.2019 г.!

ЦЕНА: 230 лв. за един участник (без ДДС).

ОТСТЪПКИ:

 • 20 % за регистрация и плащане до 07.05.2019 г.
 • 10 % отстъпка върху цената за регистрация до 20.05.2019 г.
 • 10% за студенти
 • 10% за повече от трима участници от една организация
 • 5% за повече от един участник от една организация

ВОДЕЩ: Д-Р АЛЕКСАНДЪР ПОЖАРЛИЕВ

 • Обучава и развива мениджъри и лидери в широк обхват от форми на индивидуална и групова работа.
 • Проектира и ръководи различни квалификационни управленски програми, треньор, фасилитатор и консултант във вътрешнофирмени обучения, семинари, уъркшопи и др. интервенции за организационно развитие в над 90 организации от бизнеса и публичната администрация. Има над 15 000 часа работа с групи.
 • През последните 20 г. води семинари и курсове в магистърски и професионални програми по мениджмънт на НБУ: МП Мениджмънт за организационно съвършенство: „Управление на креативността и иновациите“, МП Управление и развитие на човешките ресурси: „Лидерство и организационна култура“, БП Администрация и управление, британски програми на The Open University, UK: „Ефективно управление на организацията“, „Управление на персонала“, „Управление на развитието и промяната“, „Ефективният мениджър“, програми на Institute of Leadership and Management „Лидерство и мениджмънт“ и „Коучинг и менторство“.
 • От 2004 г. има професионална коучинг практика с ръководители и предприемачи.
 • Участва като ключов експерт в национални и международни проекти за управленско развитие. Има редица публикации и участия в научни и практически конференции върху развитието на мениджъри и лидери.
 • Съосновател и член е на УС на Българска асоциация за тренинг и развитие. Регистриран психолог, член на Дружество на психолозите в РБ. Член на БАУХ. През 2007 г. получава награда на БАПП за най-добър принос в развитието на психологическата практика в България, както и Национален приз „Човешки ресурси” на фондация “Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” и списание “Човешки ресурси”.
 • Доктор по психология, организационен психолог. Магистърски степени по психология и българска филология. Специализации по мениджмънт и културология. Сертифициран оценител в центрове за развитие. Акредитиран консултант по организационно развитие на Human Synergistics International и сертифициран практик по системата Insights Discovery.
 • Управленски опит като Директор на Училище по мениджмънт – НБУ (2005-2014).

 

БАНКОВА СМЕТКА: Пощенска банка

IBAN: BG64BPBI79401078559201

BIC: BPBIBGSF „Трансформация” ЕООД

 

РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ: