Новини

11.02.2020

Програма У.Т.Р.Е. Мениджмънт е онази крачка, която може да Ви издигне на следващото ниво в развитието Ви като професионалист и ръководител. Вече започна записването за тазгодишното й издание. 6-те модула на програмата дават възможност за обогатяване на познанията и развитие на уменията за управление на хора, задачи и процеси.

Присъствените семинари протичат интерактивно и вдъхновяващо, така че

    - да откриете нов смисъл и значение в работата си;

    - да се осмелите да експериментирате като запазите ентусиазма и повишите увереността си.

По време на обучението ще общувате с хора със сходни интереси и цели, но с различен, обогатяващ за Вас опит. Вие ще бъдете активен участник, търсещ и намиращ важните отговори.  Учебният процес се насочва от преподаватели с богата експертиза, харизма и дългогодишен опит като обучители и ръководители.  Ако все още се питате имате ли нужда от тази програма, помислете имате ли нужда

    Да преодолеете спънките в кариерата си;

    Да вървите нагоре в развитието си;

    Да намерите ново, по-подходящо поприще;

    Да получите повече признание и по-голямо удовлетворение от работата си.

Дати на предстоящите семинари:

    Модул 1: Мениджърски роли и самоуправление 20 март, 2020

    Модул 2: Комуникация с разбиране 24 април, 2020

    Модул 3: Мотивация и ангажираност на хората в работата 22 май, 2020

    Модул 4: Лидерство и коучинг 12 - 13 юни, 2020

    Модул 5: Силни екипи за високи цели 03 юли, 2020

    Модул 6: Набиране и подбор - къде да намерим подходящите хора, как да изберем най-добрите 24 юли, 2020

Дизайнът на програмата позволява записване както за цялата програма, така и за отделни модули. Повече подробности - на У.Т.Р.Е. Мениджмънт.

 


 

09.12.2019

Все още сме 2019, но мислите, очакванията и целите ни все по-често са насочени към 2020. Затова е време да обявим поредното, 16-то издание на програма "Обучение на обучители".

Тя е насочена към цялостна подготовка на обучителите и организаторите на обучителен процес. Успешно завършилите програмата могат:

- до определят нуждите от обучение

- да формулират цели и да планират резултати от обучение

- да определят учебно съдържание

- да избират и прилагат обучителни методи, съобразно конкретните цели на обучението и характеристиките на групата

- да провеждат обучения

- да фасилитират научаването и груповия процес

- да оценяват резултатите от проведено обучение.

Участниците имат възможност да черпят от опита на треньори с дългогодишен опит в бизнес среда, в публичния и неправителствения сектори, да създават контакти и да израстват с помощта на обратната връзка от колегите и водещите.

Работата по време на четирите тренинг семинара се подпомага от дейности и ресурси в електронната платформа MOODLE. В програмата са включени и две уеб конференции, разработка на две самостоятелни практически задания и практически изпит – водене на демонстрационна обучителна сесия.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: три месеца; 150 часа, 50 от които – присъствени семинарни занятия.

Семинар 1. Обучение на зрели хора. Оценка на потребностите от обучения - 15 февруари, 2020

Семинар 2. Дизайн на обучения - 14 март, 2020

Семинар 3. Провеждане на обучение - 25 - 26 април, 2020

Семинар 4. Оценка на ефективността на обученията - 16 май, 2020

Провеждане на демонстрационни обучителни сесии - изпитна задача - 17 май, 2020

Успешно завършилите участници получават Сертификат за преминато обучение.

За повече информация разгледайте страницата на програмата или се свържете с нас на контактите по-долу.


Архив новини