Кои сме ние?

„Трансформация” ЕООД е млада организация, зад която стоят доказани професионалисти в обучението и развитието на хората в организациите.Основната цел на организацията е чрез професионализъм и коректност да се отговори в максимална степен на реалните потребности на клиентите. „Трансформация” ЕООД е наследник на най-добрите традиции в работата на Училище по мениджмънт - НБУ в разработването и осъществяването на обучителни програми за възрастни (професионални и вътрешнофирмени). Повече от 15 години ние прилагаме ноу – хау на дългогодишния ни партньор The Open University - UK в областта на мениджмънта. В обученията стъпваме на доказани и иновативни модели и концепции, като те се обвързват с реалната практика на участниците. Опитните преподаватели и консултанти партнират при осъществяването на задълбочени анализи на работната среда, на обичайното поведение и нагласи и предлагат начини за адаптиране на новото знание към практиката.

Мисия: да съдействаме на организациите от бизнеса, публичната администрация и неправителствения сектор за развитието на техните служители, следвайки европейски и световни стандарти, с ориентация към практиката и в съответствие с актуалните потребности на нашите партньори.

Визия:

  1. "Трансформация" е модерна, разпознаваема обучителна и консултантска организация, прилагаща най-новите постижения в областта на управлението и развитието на хората в организациите, отчитайки интересите на обществото, на бизнеса, на обучаваните и на всички останали заинтересовани страни.
  2. "Трансформация" работи в широка колаборация с външни партньори (фирми, държавни институции, неправителствен сектор, международни партньори) за развитие на дейности и програми за обучение на хората в организациите на европейско ниво, които спомагат за подобряване  на бизнес средата в България, и които са в съответствие със споделените европейски ценности.
  3. Основен фокус са потребностите на нашите клиенти (индивидуални и организационни), ние работим за тяхното удовлетворяване, така че това да генерира стойност и за тях, и за нас.