Регистрационна карта - Семинар "Стратегии за активен подбор" за корпоративни клиенти

Регистрационна карта - Семинар "Стратегии за активен подбор" за корпоративни клиенти

Обща информация

Пощенски код, град, ж.к., бл., вх., ап., ул., №,
Трите имена
За всеки участник въведете на нов ред име, длъжност, e-mail и телефон

Данни за фактура

Оставете полетата празни, ако не желаете да Ви бъде издадена фактура.

Допълнителна информация