Архив новини


28.11.2021

Ние, екипът на програма "Обучение на обучители" имаме удоволствието да обявим 17-ото издание на програмата! Записването започва сега!

Тя е насочена към цялостна подготовка на обучителите и организаторите на обучителен процес в организациите. Успешно завършилите програмата могат:

- до определят нуждите от обучение;

- да формулират цели и да планират резултати от обучение;

- да избират учебно съдържание;

- да прилагат обучителни методи, подходящи за обучение в зала или в онлайн среда;

- да провеждат увличащи интерактивни обучения;

- да фасилитират научаването и груповия процес;

- да оценяват резултатите от проведено обучение.

Актуализираното съдържание на програмата има специален акцент върху обучението в онлайн среда и проектирането на blended learning обучителни дейности. Ще се отдели внимание на прилагането на интерактивни методи в онлайн среда, както и на различни техники за задържане на вниманието на обучаемите.

Участниците имат възможност да черпят от опита на треньори с дългогодишен опит в бизнес среда, в публичния и неправителствения сектори, да създават контакти и да израстват с помощта на обратната връзка от колегите и водещите.

Предвид епидемичната обстановка в страната, семинарите ще се провеждат в зала или онлайн съобразно ситуацията в конкретния момент.

Дати на семинарите:

Семинар 1 - 26.02 от 09.00 до 16.30 ч.

Семинар 2 - 12.03 от 09.00 до 16.30 ч.

Семинар 3 - 16 - 17.04 от 09.00 до 16.30 ч.

Семинар 4 - 28.05 от 9.00 до 16.30 ч.

Обучения "на живо" - 29.05 от 09 до 17.00 ч.

Краен срок за записване: 14.02.2022 г.

Цена: 995 лв. за един участник + ДДС. Крайна цена— 1 194лв.

ОТСТЪПКИ: При записване и плащане до 24.01.2022 г. - 5 % от цената

 • За повече от двама участници от една организация – 10%, над 5 участници – 15% върху цената
 • За членове на професионални сдружения  - 5% върху цената
 • За студенти – 10% върху цената

 

17.12.2020

Наближава 2021! Не знаем каква ще бъде - по-добра или по лоша от отминаващата 2020. Но знаем, че хората ще продължат да работят, да учат, да се развиват. Въпреки всички трудности бизнесът ще продължи да търси нови възможности за подобряване на резултатите и за растеж. обучението на хората, използвайки вътрешни ресурси ще бъде приоритет в много организации.

За всички вътрешни обучетиле, за всички, които предават своите знания и умения и искат да го правят на високо професионално ниво, ние предлагаме 17-то издание на програма "Обучение на обучители".

Тя е насочена към цялостна подготовка на обучителите и организаторите на обучителен процес. Успешно завършилите програмата могат:

- до определят нуждите от обучение

- да формулират цели и да планират резултати от обучение

- да избират учебно съдържание

- да прилагат обучителни методи, съобразно конкретните цели на обучението и характеристиките на групата

- да провеждат увличащи интерактивни обучения

- да фасилитират научаването и груповия процес

- да оценяват резултатите от проведено обучение.

Участниците имат възможност да черпят от опита на треньори с дългогодишен опит в бизнес среда, в публичния и неправителствения сектори, да създават контакти и да израстват с помощта на обратната връзка от колегите и водещите.

Предвид ситуацията в страната предвиждаме варианти за дистанционно и за присъствено провеждане на програмата.

Дати на семинарите при дистанционна форма (провеждат се в Skype)

Семинар 1 -   05.03 от 13.30 до 17.00 ч. и 06.03 от 09.00 до 12.30 ч.

Семинар 2 -   09.04 от 13.30 до 17.00 ч. и 10.04 от 09.00 до 12.30 ч.

Семинар 3, ден 1 - 07.05 от 13.30 до 17.00 ч. и 08.05 от 09.00 до 12.30 ч.

Семинар 3, ден 2 - 28.05 от 13.30 до 17.00 ч

                                29.05 от 09.00 до 12.30 ч.

Семинар 4 -   11.06 от 13.30 до 17.00 ч. и 12.06 от 09.00 до 12.30 ч.

Обучения "на живо"  28.06 от 09 до 17.00 ч.

Дати на семинарите при присъствена форма

Семинар 1 -  06.03 от 09.00 до 16.30 ч.

Семинар 2 - 10.04 от 09.00 до 16.30 ч.

Семинар 3 - 08 - 09.05 от 09.00 до 16.30 ч.

Семинар 4 -  12.06 от 9.00 до 16.30 ч.

Обучения "на живо" - 13.06 от 09 до 17.00 ч.


 

09.12.2019

 

Все още сме 2019, но мислите, очакванията и целите ни все по-често са насочени към 2020. Затова е време да обявим поредното, 16-то издание на програма "Обучение на обучители".

Тя е насочена към цялостна подготовка на обучителите и организаторите на обучителен процес. Успешно завършилите програмата могат:

- до определят нуждите от обучение

- да формулират цели и да планират резултати от обучение

- да определят учебно съдържание

- да избират и прилагат обучителни методи, съобразно конкретните цели на обучението и характеристиките на групата

- да провеждат обучения

- да фасилитират научаването и груповия процес

- да оценяват резултатите от проведено обучение.

Участниците имат възможност да черпят от опита на треньори с дългогодишен опит в бизнес среда, в публичния и неправителствения сектори, да създават контакти и да израстват с помощта на обратната връзка от колегите и водещите.

Работата по време на четирите тренинг семинара се подпомага от дейности и ресурси в електронната платформа MOODLE. В програмата са включени и две уеб конференции, разработка на две самостоятелни практически задания и практически изпит – водене на демонстрационна обучителна сесия.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: три месеца; 150 часа, 50 от които – присъствени семинарни занятия.

Семинар 1. Обучение на зрели хора. Оценка на потребностите от обучения - 15 февруари, 2020

Семинар 2. Дизайн на обучения - 14 март, 2020

Семинар 3. Провеждане на обучение - 25 - 26 април, 2020

Семинар 4. Оценка на ефективността на обученията - 16 май, 2020

Провеждане на демонстрационни обучителни сесии - изпитна задача - 17 май, 2020

Успешно завършилите участници получават Сертификат за преминато обучение.

За повече информация разгледайте страницата на програмата или се свържете с нас на контактите по-долу.


Семинар "Стратегии за активен подбор"

19.09, 26.09, 3.10 и 8.10, 2019 г.,

от 18.30 до 20.00 ч.Онлайн обучение

Обучението е насочено към професионалисти, които се занимават с набиране и подбор на служители за аутсорсинг индустриите, ИТ компаниите, привличат хора на позиции, свързани с обслужване на клиенти или съпорт функции. То е подходящо за всички, за които намирането на таланти е предизвикателство и, като цяло, се сблъскват с недостиг на кадри в своя бранш.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Участниците да се запознаят със спецификата при подбора на ИТ и други кадри и да усвоят конкретните практически стъпки от процеса.

ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Промени и тенденции в процеса на подбор и селектиране през последните 2 - 3 год.
 • Специфики при IT подбора и подбора за аутсорсинг компании 
 • Изграждане на цялостна стратегия за привличане на кандидати
 • Стратегии за всеки от етапите в процеса на подбор в ситуция на "недостиг на хора на пазара"
 • Стратегии, които предприемаме, когато нямаме никакви кандидати
 • Изграждане на собствен рикрутърски стил (личен бранд), който носи резултати и е разпознаваем
 • Изграждане на силна работодателска марка като част от стратегията за привличане на кандидати и задържане на настоящи служителиМЕТОДОЛОГИЯ - 4 дистанционни он-лайн присъствени срещи

ВОДЕЩ: ВИОЛЕТА ГЕРЕНСКА -  обучител, HR експерт и специалист по Набиране и подбор.

Виолета има 12 години опит в областта на управлението на хора - като HR мениджър, recruiter, консултант, вътрешен и външен обучител в различни поведенчески и мениджмънт тренинги. Била е част от HR екипите на 4 ИТ и аутсорсинг компании, за които е осъществявала цялостния процес на набиране и подбор на ИТ и други специалисти.

В момента участва в организационни процеси по управление и привличане на таланти, повишаване на ангажираността, изграждане на работодателска марка.

ЦЕНА: 120 лв. без ДДС за участник.

ОТСТЪПКИ:

 • 10% за студенти
 • 10% за повече от трима участници от една организация
 • 5% за повече от един участник от една организация

 

РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ:

 


16.03.2018 г.

Новото предложение на  ТРАНСФОРМАЦИЯ ЕООД и ManAge е насочено към развитие на висши ръководители и мениджъри с опит. Семинарът "Лидерство чрез пример" отговаря на най-важните въпроси, свързани с това какво означава да си лидер и как да бъдеш припознат като такъв от хората, които управляваш.

В семинара се представят 5 основни практики и свързаните с тях 10 ангажимента, съставляващи модела ЛИДЕРСТВО ЧРЕЗ ПРИМЕР. Участниците имат възможност:

 • да осмислят собствените си вярвания, ценности и нагласи, на които се опират в ролята на ръководители;
 • да задълбочат разбирането си за това кога и как ръководителят се превръща в ЛИДЕР
 • да подобрят уменията си за привличане, задържане и вдъхновяване на хората, които управляват.

Семинарът е изключително интерактивен, наситен с лични преживявания, симулации, видеоматериали и възможности за споделяне на опит и прозрения.

Записване - до 26 март, 2018 г.!

 


11.03.2018 г.

На 22 март, 2018 г. от 9.30 до 17.00 ч. в хотел "Метрополитън" ще се проведе семинар "Комуникация с разбиране" - тема от програма У.Т.Р.Е. Мениджмънт. Семинарът е подходящ за мениджъри и професионалисти, които желаят да общуват по-ефективно в работна среда и в личния си живот, за новопромотирани мениджъри, за специалисти, на които предстои повишение в мениджърска позиция.

Записване - до 19 март, 2018 г.!

 


Остава 1 седмица до началото на отворена програма У.Т.Р.Е. мениджмънт. Тя ще ви помогне да развиете знанията и уменията си за ефективно и уверено изпълнение на мениджърската роля.

У.Т.Р.Е. МЕНИДЖМЪНТ - Успехи, Творчество, Развитие, Ентусиазъм е практически насочена програма, в която

 • се изграждат управленски умения,
 • улеснява се тяхното прилагане,
 • споделят се опит и добри практики,
 • осигурява се обратна връзка върху представянето,
 • подкрепят се мениджърите в тяхното израстване.

СЪДЪРЖАНИЕМодул 1: Мениджърски роли и самоуправление (02 март 2018 г.)Модул 2: Комуникация с разбиране (22 март 2018 г.)Модул 3: Мотивация и ангажираност на хората в работата (20 април 2018 г.)Модул 4: Лидерство и коучинг (10 - 11 май 2018 г.)Модул 5: Силни екипа за високи цели (8 юни 2018 г.)Модул 6: Набиране и подбор - къде да намерим подходящите хора, как да изберем най-добрите (22 юни 2018 г.)Има възможност за записване на отделни модули с различни отстъпки.Програмата включва:

 • 5 еднодневни и 1 двудневен тренинг семинари
 • 6 специално разработени за програмата учебни текста
 • 3 самостоятелни практически задания и обратна връзка върху тях
 • гост лектори - практици от различни бизнеси
 • водещи с дългогодишен опит в обучение на мениджъри
 • съвместна и самостоятелна работа в електронната платформа Moodle

Методи за обучение: симулации, ролеви игри, казуси, въпросници за самооценка, демонстрации, упражнения, дискусии, кратки експозета и др.При успешно завършване на цялата програма участниците получават Сертификат за преминато обучение.Подробно представяне на програмата може да намерите тук.

 


Здравейте, колеги.

Ние, от екипа на Трансформация и ManAge и  ще се радваме да се срещнем на 15 февруари, 2018 г. от 17.00 ч. с тези от Вас, които желаят да се запознаят подробно и интерактивно с обучителна програма У.Т.Р.Е. Мениджмънт. Заповядайте в зала "Роял", Project Lab, бул. "Мария Луиза" 58, ет. 3. По време на срещата ще разберете как Творчеството и Ентусиазмът водят до Развитие и Успехи, как ефективната Комуникация, Екипният дух и високата Мотивация гарантират успешното изпълнение на Мениджърските роли и функции и вдъхновяващото Лидерство, които намират почва в организациите благодарение на професионално проведените Набиране и подбор. Срещата ще бъде преживелищна и динамична. Ще бъдат представени структурата, съдържанието и ползите от програмата, както и други обучителни предложения за Вас и Вашите екипи. Участието в събитието е безплатно, необходима е само предварителна регистрация на transformacia.bg. За всички присъстващи сме приготвили подаръци.

Очакваме Ви!

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ


10.12.2017 г.

В навечерието на Коледните празници екипът на "Трансформация" ЕООД е готов с предложенията за новия обучителен сезон. Организациите и професионалистите, които осъзнават ролята на продължаващото развитие, имат възможност да се включат в различни обучения, отговарящи на актуалните им потребности и цели.

Едно от най-комплексните ни предложения е отворената програма "У.Т.Р.Е. Мениджмънт". След успешното първо издание, през 2018 г. тя ще бъде обогатена с още един присъствен ден, така че да отговори в по-голяма степен на нуждата от взаимодействие и жив контакт с водещите и между участниците. Всеки от модулите в програмата може да бъде записван самостоятелно.

Започваме сформиране на група за 14-то поредно издание на програма "Обучение на обучители" - доказан стандарт в подготовката на професионалисти, водещи обучения за възрастни. Първи семинар - на 17 февруари, 2018 г.

За тези, които вече са натрупали опит като такива имаме ново предложение - "Управление на груповата динамика в обучителни групи" (9 март, 2018 г.).

За първи път предлагаме отворен семинар за професионалисти в сферата на търговията, които се развиват и като мениджъри- "Управление на търговски екипи" (26 - 27 април, 2018 г.).

Специалистите, които са ангажирани в процесите на договаряне с доставчици, подизпълнители и др. ще могат да развият компетентността си в обучение "Договорно право за неюристи" (31 май - 1 юни, 2018 г.).

И най-новото ни предложение за онези, които искат да се утвърдят не само като ръководители, но и като припознати лидери - обучение "Лидерство чрез пример" (29 - 30 март, 2018 г.). Вълнуващо и обогатяващо пътуване към себе си и към успешното лидерство!

Записването за обученията може да стане както до края на 2017, така и през следващата година. Не се колебайте да се свържете с нас за всякакви допълнителни въпроси.

На всички вас пожелаваме здраве, успехи и много вдъхновение през 2018! Весели празници!


АРХИВ НОВИНИ


06.06.2017 г.

Дали наистина хората са ключовият фактор за успеха на организациите? Най-вероятно – ДА, дотолкова доколкото зад всяка дейност в една организация стоят човешки решения и човешки действия. В такъв случай подборът на точните хора, включването им в екипи и ефективното управление на тези екипи пряко влияят върху всеки организационен резултат. Затова ние организираме тренинг семинари на следните теми: „Силни екипи за високи цели“ (21 юни, хотел Метрополитън) и „Набиране и подбор - къде да намерим подходящите хора, как да изберем най-добрите“ (28 юли, хотел Метрополитън). Обученията са пети и шести модул от програма У.Т.Р.Е. Мениджмънт. Подходящи са за ръководители и професионалисти, които желаят да разберат как и къде да намерят най-подходящите хора за своите екипи, как да ги привлекат и задържат и как да постигат максимални резултати чрез тях.

Записване:

 • за "Силни екипи за високи цели" - до 16 юни, 2017 г.
 • за "Набиране и подбор - къде да намерим подходящите хора, как да изберем най-добрите" - до 24 юли, 2017 г.

02.05.2017 г.

Какво кара хората да работят с ентусиазъм и всеотдайност? Как да направим така, че служителите да идват на работа с нетърпение и да не бързат да си тръгнат? Отговорите на тези и други подобни въпроси ще търсим на 12 май, 2017 г. по време на тренинг семинара "Мотивация и ангажираност на хората в работата" - трета тема от програма У.Т.Р.Е. Мениджмънт. Семинарът е подходящ за ръководители, които желаят да подобрят уменията си за влияние върху мотивацията на служителите, за новопромотирани мениджъри и за специалисти, които желаят да обогатят познанията и да разширят уменията си по темата.

Записване - до 9 май, 2017 г.!


11.04.2017 г.

На 21 април, 2017 г. от 9.30 до 17.00 ч. в хотел "Метрополитън" ще се проведе семинар "Комуникация с разбиране" - втора тема от програма У.Т.Р.Е. Мениджмънт. Семинарът е подходящ за мениджъри и професионалисти, които желаят да общуват по-ефективно в работна среда и в личния си живот, за новопромотирани мениджъри, за специалисти, на които предстои повишение в мениджърска позиция.

Записване - до 18 април, 2017 г.!


12.01.2017 г.

Започва записването за У.Т.Р.Е. Мениджмънт - програма за развитие на мениджърска компетентност. Програмата е насочена към професионалисти, които биха искали да обогатят мениджърската си компетентност – настоящи или бъдещи ръководители. На базата на доказани и иновативни концепции тя помага на участниците да осмислят практиката си, да потърсят различни подходи в управлението на хора и дейности, да се почувстват уверени в ролята на ръководители. В обучението се работи върху развитието на умения и тяхното прилагане, споделя се опит, дава се и се получава обратна връзка върху представянето. Включени са 6 тренинг семинара, първият от които ще се проведе на 31 март, 2017 г.

Записване - до 24 март 2017 г.

При записване до 10 март – 10% отстъпка върху цените.


07. 01.2017 г. ПРОГРАМА "ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ"

От 25 февруари 2017 г. стартира 13-то издание на програма "Обучение на обучители". Участниците ще се запознаят с различни концепции, инструменти и техники за разработване и провеждане на обучения, ще развият уменията си за прилагане на интерактивни методи, фасилитиращ подход и управление на груповия процес. Ще имат възможност да черпят от опита на университетски преподаватели и практици с дългогодишен опит в бизнес среда, да създават контакти и да израстват с помощта на обратната връзка от колегите и водещите.

5% отстъпка за записване до 10 февруари 2017 г.!

Краен срок за записване - 17 февруари 2017 г.

11.04.2017 г.

На 21 април, 2017 г. от 9.30 до 17.00 ч. в хотел "Метрополитън" ще се проведе семинар "Комуникация с разбиране" - втора тема от програма У.Т.Р.Е. Мениджмънт. Семинарът е подходящ за мениджъри и професионалисти, които желаят да общуват по-ефективно в работна среда и в личния си живот, за новопромотирани мениджъри, за специалисти, на които предстои повишение в мениджърска позиция.

Записване - до 18 април, 2017 г.!


12.01.2017 г.

Започва записването за У.Т.Р.Е. Мениджмънт - програма за развитие на мениджърска компетентност. Програмата е насочена към професионалисти, които биха искали да обогатят мениджърската си компетентност – настоящи или бъдещи ръководители. На базата на доказани и иновативни концепции тя помага на участниците да осмислят практиката си, да потърсят различни подходи в управлението на хора и дейности, да се почувстват уверени в ролята на ръководители. В обучението се работи върху развитието на умения и тяхното прилагане, споделя се опит, дава се и се получава обратна връзка върху представянето. Включени са 6 тренинг семинара, първият от които ще се проведе на 31 март, 2017 г.

Записване - до 24 март 2017 г.

При записване до 10 март – 10% отстъпка върху цените.


07. 01.2017 г. ПРОГРАМА "ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ"

От 25 февруари 2017 г. стартира 13-то издание на програма "Обучение на обучители". Участниците ще се запознаят с различни концепции, инструменти и техники за разработване и провеждане на обучения, ще развият уменията си за прилагане на интерактивни методи, фасилитиращ подход и управление на груповия процес. Ще имат възможност да черпят от опита на университетски преподаватели и практици с дългогодишен опит в бизнес среда, да създават контакти и да израстват с помощта на обратната връзка от колегите и водещите.

5% отстъпка за записване до 10 февруари 2017 г.!

Краен срок за записване - 17 февруари 2017 г.


17.09.2016 г. ТРЕНЬОРСКА КУПА 2016!

Професионални треньори, специалисти в различни сфери и добри презентатори ще се борят за вниманието на публиката, което може да им донесе купа или грамота. Всички сте поканени да се включите като състезатели или като публика - според вашите предпочитания! Запазете датата в календара си!

Къде: в залата на ИТ СТЕП Академия, гр. София, бул. "Ал. Стамболийски" № 55, последен етаж.

Кога: 1 октомври 2016 г. (събота), от 10.00 до 16.00 часа. Спортните състезания ще се проведат на 30 септември, петък, вечерта.

За контакт: 0885155649, nikolavj@gmail.com, Никола Йорданов.

Състезанията са в категориите Ум, Дух, Сърце и Тяло. Един добър професионален треньор трябва да има умения във всяка категория. Ум – ние предаваме нови знания и е логично да се съобразяваме как работи умът. Почти винаги при усвояване на нови умения е важна и нагласата на хората, а тук неизбежно трябва да работим с емоциите, т.е. Сърцето. Важно е това, което правим да има смисъл, да го свързваме с кауза и оттук категорията Дух. А упражненията за Тялото са полезни не само по време на тиймбилдинг, но и при всяко обучение, което е над 3 - 4 часа. Всички имаме нужда от повече движение и по-добра кондиция. За повече информация вижте Нюзлетъра на БАУХ или сайта на БАТР.

Цена за участници (състезатели) - 30 лв. - вода + грамота + купа при класиране.

Цена за членове на БАТР и БАУХ - 25 лв.

Цена за зрители - 10 лв, включва 2 бутилки вода.

Организаторите молят, тези от вас, които искат да се включат, да преведат сумата за участие на БАТР: Основание "Участие в Треньорска Купа'2016" на банкова сметка: IBAN: BG98RZBB91551002181065 Банка Райфайзен банк BIC RZBBBGSF. Възможно е и плащане на място.

Не се колебайте да се включите в събитието, което ще ви даде възможност да се почувствате част от професионална общност, да се запознаете с различни обучителни техники и подходи, а и да премерите сили (ако желаете) с колеги.


16.03.2016

От 16 април 2016 г. стартира 12-то издание на програма "Обучение на обучители". Участниците ще имат възможност да се запознаят с различни концепции, инструменти и техники за разработване и провеждане на обучения, ще развият уменията си за прилагане на интерактивни методи, фасилитиращ подход и управление на груповия процес. Ще имат възможност да черпят от опита на университетски преподаватели и практици с дългогодишен опит в бизнес среда, да създават контакти и да израстват с помощта на обратната връзка от колегите и водещите.

Промоционален период на записване - 01 април 2016 г.

5% отстъпка за записване в промоционален период!

Краен срок за записване - 11 април 2016 г.


08.02.2016

Започва записването за У.Т.Р.Е. Мениджмънт - програма за развитие на мениджърска компетентност. На базата на доказани и иновативни концепции програмата помага на участниците да осмислят практиката си, да потърсят различни подходи в управлението на хора и дейности, да се почувстват уверени в ролята на ръководители. У.Т.Р.Е. Мениджмънт е с практическа насоченост - работи се върху уменията и тяхното прилагане, споделя се опит, дава се и се получава обратна връзка върху представянето.

Записване - до 28 март 2016 г.


10.01.2016

Започна записването за двудневен семинар "Договорно право за неюристи".

При записване до 5 февруари, 2016 г. – 5 % отстъпка върху цената

„Трансформация” ЕООД и SMTLegal имат удоволствието да ви представят първото по рода си отворено бизнес юридическо обучение.

18 – 19 февруари 2016 г., гр. София

Често на отдел „Продажби”, отдел „Снабдяване”, на мениджъри се налага да работят с образци на договори, без да разбират напълно значението на дадени текстове, или да договарят търговски условия, без да подозират правните последици, като договореното от тях ограничава възможността за последваща намеса на юрист за по-благоприятно финализиране на сделката.

Обучението осигурява практически поглед към правната страна на В2В /бизнес-бизнес/ отношенията и изясняване на правната логика в търговските сделки. Виж повече

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.