У.Т.Р.Е. Мениджмънт

У(спехи).Т(ворчество).Р(азвитие).Е(нтусиазъм).

У.Т.Р.Е. Мениджмънт е програма за развитие на мениджърска компетентност. На базата на доказани и иновативни концепции програмата помага на участниците да осмислят практиката си, да потърсят различни подходи в управлението на хора и дейности, да се почувстват уверени в ролята на ръководители. У.Т.Р.Е. Мениджмънт е с практическа насоченост - работи се върху уменията и тяхното прилагане, споделя се опит, дава се и се получава обратна връзка върху представянето.

Записване - до 16 март, 2019 г.

При записване до 25 февруари, 2020 г. – 20% отстъпка върху цените.

При записване до 05 март, 2020 г. – 10% отстъпка върху цените.

Програмата включва:

 • 5 еднодневни и 1 двудневен тренинг семинари (1 по всяка от темите)
 • 6 специално разработени за програмата учебни текста
 • 3 самостоятелни практически задания и обратна връзка върху тях
 • гост лектори - практици от различни бизнеси
 • водещи с дългогодишен опит в обучение на мениджъри
 • съвместна и самостоятелна работа в електронната платформа Moodle


 • СЕРТИФИКАЦИЯ:
  След приключване на обучението, успешно завършилите участници получават Сертификат за преминато обучение, описващ включените теми, хорариума и резултатите от оценяването. Участниците, обучавани в отделни модули, получават Сертификат за участие.


  РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ:


  ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА (в pdf формат)